Aktualitet

SHIFRA E DITËS: 37.5 orë mesatarja e orëve të punës në një javë, dallimi mes vendeve të Europës?

Shkruar nga Liberale

Aranit Muraçi

Në vitin 2022, java mesatare e orëve të punës në BE-së zgjat 37.5 orë. Megjithatë, kjo shifër ndryshonte sipas vendeve të BE-së nga 33.2 orë në Holandë në 41.0 orë në Greqi. Punëtorët e kualifikuar të bujqësisë pylltarisë dhe peshkimit (43.9 orë) punojnë mesatarisht më gjatë kudo në Europë

Eurostat publikoi numrin mesatar të orëve të zakonshme javore të punës për grup-moshat 20 deri në 64 vjeç, në shtetet anëtare të BE-së dhe vendet e tjera kandidate. Orët mesatare javore të zakonshme janë numri i orëve të zakonshme të punuara në javë për punën kryesore që paguhet dhe përfshin të gjitha orët duke përfshirë orët shtesë, të paguara ose të papaguara, të cilat personi normalisht i punon, por përjashton kohën e udhëtimit ndërmjet shtëpisë dhe vendit të punës, pushimet e vaktit kryesor, apo edhe arsimimin dhe trajnimi që nuk lidhet me punën. Orët mesatare përfshijnë  aktivitetet prodhuese, aktivitetet ndihmëse (udhëtimi ndërmjet vendeve të ndryshme të punës, menaxhimin e personelit), edukimin dhe trajnimin e nevojshëm për kryerjen e punës.

Rezultatet e fundit i janë paraqitur Bashkimin Evropian (BE) në tërësi, nga vendet anëtare të BE-së, tre vende të EFTA-s (Islanda, Norvegjia dhe Zvicra) si dhe një vend kandidat (Serbia). Për mungesë të dhënash, Shqipëria nuk është përfshirë në këtë studim.

Në të gjithë Europën, java më e gjatë e punës rezultoi të ishte në Greqi (41.0 orë), aty ku punojnë shumica dërrmuese e emigrantëve shqiptarë. Pas Greqisë vinin vendet e Bashkimit Europian, me një të kaluar komuniste si Polonia (40.4 orë), Rumania dhe Bullgaria (40.2 orë për të dyja).

Ndërsa, nga ana tjetër Holanda kishte javën mesatare më të shkurtër të punës në BE (33.2 orë), e ndjekur nga Gjermania (35.3 orë) dhe Danimarka (35.4 orë). Vendi i EFTA-s, Norvegjia, shquhet gjithashtu me javët e shkurtra të punës (35.5 orë).

Vendet me një përqindje të lartë të punëtorëve me kohë të pjesshme raportojnë mesatarisht një javë më të shkurtër pune të zakonshme për numrin total të njerëzve të punësuar.

Personat e punësuar sipas gjatësisë së javës mesatare të zakonshme të punës

Në BE, në vitin 2022, 5,4 % e njerëzve të punësuar punonin mesatarisht më pak se 20 orë në javë. 7.6 % kishin një javë mesatare të zakonshme pune prej 50 orësh ose më shumë. Përqindja më e madhe (46,8 %) në nivel të BE-së ishte për ata me një javë pune mesatare prej 40 deri në 44 orë të ndjekur nga ata që punonin 35 deri në 39 orë (21,5 %). Një përqindje shumë më e vogël e të punësuarve kanë punuar mesatarisht në javë nga 20 në 24 orë (5,1 %), 25 në 29 orë (2,9 %), 30 deri në 34 orë (5,8 %) dhe 45 në 49 orë (5,0 %).

Përqindja më e madhe në shumicën e shteteve anëtare të BE-së (22 vende) ishte për njerëzit me një javë pune mesatare prej 40 deri në 44 orë. Kjo përqindje tejkalonte 50% në 17 vende të BE-së dhe arrinte në më shumë se 80% në Bullgari, Rumani, Letoni, Lituani, Hungari, Slloveni dhe Poloni.

Në Danimarkë, Francë, Finlandë, Belgjikë dhe Irlandë, grupi më i madh ishte tek ata që punonin mesatarisht 35 deri në 39 orë në javë, me përqindjen më të madhe në Danimarkë që kalonte 50%.

Duke parë njerëzit që kishin javën më të gjatë të punës (50 orë ose më shumë), përqindjet më të mëdha u gjetën në Greqi (13,2 %) dhe Francë (10,4 %). Në të kundërt, në Holandë, 45.6% e të punësuarve punonin më pak se 35 orë në javë, ndërsa 23.2% punonin më pak se 25 orë.  Java më e gjatë e punës për punëtorët me kohë të pjesshme u regjistrua në Suedi me 26,4 orë dhe Rumani, me 26,2 orë, ndërsa më e shkurtra u regjistrua në Portugali, me 18,6 orë.

Për dallimet midis burrave dhe grave, punëtorët meshkuj me kohë të plotë kishin javë më të gjata pune sesa homologët e tyre femra në të gjitha vendet. Dallimi më domethënës midis shteteve anëtare të BE-së ishte në Irlandë dhe Holandë, me 4.0 dhe 3.7 orë, respektivisht, ndërmjet javëve të punës së punëtorëve meshkuj dhe femra me kohë të plotë.

Modeli sipas gjinisë nuk është i njëjtë për punëtorët me kohë të pjesshme: gratë kishin javë më të gjata pune në shumicën e vendeve. Danimarka u dallua me diferencën më të madhe në kohëzgjatjen e javës mesatare të punës midis punëtorëve meshkuj dhe femra me kohë të pjesshme (përkatësisht 17,9 kundrejt 21,9 orëve).

Si ndryshon java mesatare e zakonshme e punës sipas aktiviteteve ekonomike dhe profesioneve?

Kohëzgjatja e javës mesatare të punës e matur në orët e zakonshme të punës ndryshon në sektorë të ndryshëm të aktiviteteve ekonomike. Në vitin 2022, personat e punësuar në sektorin e 'bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit' shpenzonin më shumë orë në punë – mesatarisht 42,8 orë në javë. Pas tyre vijojnë ata që punojnë në sektorët “ndërtim” (40.5 orë), “veprimtaritë e organizatave dhe organeve ekstra-territoriale” (40,2 orë) dhe “miniera dhe gurore” (40,1 orë). Në të kundërt, punëtorët në 'aktivitetet e familjeve si punëdhënës' (26,3 orë), 'arsim' (33,7 orë) dhe 'art, argëtim dhe rekreacion' (34,5 orë) kishin javët mesatare më të shkurtra të punës.

Kur shikojmë grupe të ndryshme profesionesh ( ISCO-08 ), punëtorët e aftë të bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit (43.9 orë) dhe menaxherët (43.3 orë) kishin javët mesatare më të gjata të punës në BE në 2022. Në të kundërt, punonjësit e ndihmës nëpunës (35.5 orë) dhe punëtorët me profesione elementare (32.5 orë) kishin javët më të shkurtra të punës.

Personat e vetëpunësuar (me të tjerë të punësuar) kishin javën mesatare më të gjatë të punës në nivel të BE-së në vitin 2022 – 47.5 orë. Ata pasoheshin nga personat e vetëpunësuar pa të punësuar (të njohur edhe si 'punëtorë për llogarinë e vet') – 40.7 orë, dhe të punësuarit – 36.7 orë. Punëdhënësit kishin javën mesatare të punës më të gjatë në pothuajse të gjitha vendet. Në Bullgari, java më e gjatë e punës u regjistrua si për punëdhënësit ashtu edhe për punëtorët për llogari të tyre, ndërsa në Serbi punëtorët për llogari të tyre kishin javën më të gjatë të punës. /Liberale.al/

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH