Aktualitet

Adrian Fullani padit Shqipërinë në Gjykatën e Strasburgut

Shkruar nga Liberale

Ish-Guvernatori i BSH-së, Adrian Fullani ka paditur Shqipërinë në Gjykatën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut në Strasburg.

Në dokumentin e Gjykatës të datës 22 nëntor 2019, thuhet se “Fullani kërkon dëmshpërblim moral, pasi gjykatat shqiptare dhe parlamenti dështuan ta rikthejnë në detyrë”.

Kujtojmë që Fullani ka fituar nga gjykatat shqiptare dëmshpërblimin me 56 paga, thënë ndryshe 420 milionë lekë.

Shkresa e plotë e mbërritur nga Gjykata e Strasburgut:

Pas fillimit të procedurës penale kundër Fullanit, me akuzën e abuzimit me detyrën, më 18 shtator 2014 Parlamenti shqiptar e largoi atë nga detyra si Guvernator i Bankës së Shqipërisë dhe anëtar i Bordit Mbikëqyrës të saj.

Më 23 dhjetor 2015, kërkuesi përfundimisht u lirua nga akuza penale e ngritur ndaj tij. Pas lirimit, më 12 korrik 2017, Gjykata e Lartë e shpalli të paligjshëm largimin e tij nga detyra dhe vendosi që Banka e Shqipërisë t’i paguante kërkuesit pagat që do të merrte nga 18 shtatori 2014 deri në përfundimin e kushteve të tij e zyrës në nëntor 2018.

Kërkuesi ankohet se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës, për shkak të dështimit të gjykatave shqiptare për ta rikthyer atë në detyrë dhe për t’i dhënë atij dëm jo material, për dëmin e shkaktuar në reputacionin dhe nderin e tij.

1. Duke pasur parasysh konstatimet e gjykatave vendase, aplikanti mund të pretendojë se është viktimë e një shkeljeje të Konventës, në kuptimin e nenit 34 (shih, për shembull, Kurić dhe të tjerët kundër Sllovenisë dhe Konstantin Markin kundër Rusisë)?

2. A i ka shteruar aplikanti të gjitha mjetet juridike efektive siç kërkohen nga neni 35 1 i Konventës në lidhje me ankesën e tij për nenin 8? Në veçanti, kërkuesi ishte i detyruar të paraqiste një ankesë në Gjykatën Kushtetuese, në përputhje me nenin 131 (f) të Kushtetutës dhe nenet 71, 71 / a, 76?

3. Pa cënuar pyetjet nr. 1 dhe 2, a ka pasur shkelje të nenit 8/ 1 të Konventës?

 

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH