Aktualitet

Abuzimet me Prokurimet publike, anulohen 28% e procedurave

Shkruar nga Liberale
Abuzimet me Prokurimet publike, anulohen 28% e procedurave

Prokurimet Publike në Shqipëri mbeten problematike. Auditimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë konstatuar se 28% e procedurave janë anuluar, çka tregon se autoritet kontraktore duhet të përmirësojnë punën në përgatitjen e procedurave, por edhe APP duhet të analizojë rastet duke marrë masat e duhura në drejtim të përmirësimeve ligjore.

KLSH në vitin 2018 ka ushtruar në Agjencinë e Prokurimit Publik një Auditim të Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit ku u konstatuan parregullsi, të cilat evidentojnë mungesën e kontrolleve të të dhënave. Po ashtu u konstatua se sistemi nuk ka filtrat e nevojshëm për mos lejimin e hedhjes të të dhënave gabim, apo lejuar lidhjen e kontratave pa pasur fondin limit të nevojshëm.

Nga analiza rezulton se problematikë vazhdon të ngelet efektiviteti i ulët në procedurat e zërit barna e pajisje mjekësor, pasi për 108 procedura të prokurimit rezulton të jetë me oferta anomalisht të ulëta. Nga analizimi i të dhënave të prokurime publike për vitin 2018 shkelje gjenden edhe për rastin e karburanteve ku vërehet një tendencë për monopol dhe konkretisht 3 kompani rezultojnë të kenë fituar rreth 50% të vlerës së prokuruar.

Për vitin 2018, Autoritetet Kontraktore për plotësimin e nevojave për shërbime mallra e punë civile prokuruan me procedurat e prokurimit elektronik 129,8 miliardë lekë, ndërsa Autoriteti kontrator i cili ka përfituar më shumë fonde publike nga procedurat e prokurimit është Autoriteti Rrugor Shqiptar në vlerën 10,8 mld lekë.

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH