Ingenious

INGENIOUS 3/ Nga Amanda Kote: Inovacioni në kujdesin shëndetësor përmes teknologjisë dhe inteligjencës artificiale

Shkruar nga Liberale
INGENIOUS 3/ Nga Amanda Kote: Inovacioni në kujdesin shëndetësor

* Msc. Amanda KOTE

Rast studimor: Sistemi i monitorimit të presionit të gjakut VitalView

Në një botë të përcaktuar gjithnjë e më shumë nga konvergjenca e teknologjive së fundit dhe përpjekjeve njerëzore, peizazhi i kujdesit shëndetësor është i përgatitur për një revolucion transformues. Përhapja e shpejtë e sëmundjeve kronike paraqet një sfidë urgjente, duke kërkuar zgjidhje inovative që bashkojnë aftësitë teknologjike me kujdesin e personalizuar. Në krye të këtij evolucioni është kryqëzimi i inteligjencës artificiale (AI) dhe machine learning, duke paralajmëruar një epokë të re të ofrimit të kujdesit shëndetësor. Në këtë fushë, inovacioni digjital po transformon kujdesin ndaj pacientëve, diagnostikimin dhe trajtimin. Telemedicina, pajisjet që vishen dhe aplikacionet shëndetësore po revolucionarizojnë mënyrën se si ofrohen shërbimet shëndetësore, duke i bërë ato më të arritshme dhe të personalizuara. Përveç kësaj, integrimi i analizës së Big Data lejon profesionistët shëndetësorë të nxjerrin konkluzione domethënëse, duke e mundësuar një kujdes shëndetësor proaktiv dhe parandalues.Brenda këtij konteksti, Sistemi i Monitorimit të Presionit të Gjakut VitalView shfaqet si një fener shprese, duke ofruar një vështrim në të ardhmen e inovacionit të kujdesit shëndetësor.

Rritja e përhapjes së sëmundjeve kronike, avancimi i inteligjencës artificiale dhe machine learning po shkaktojnë zhvillime të rëndësishme në industrinë e kujdesit shëndetësor. Sëmundjet kronike, duke përfshirë hipertensionin, shkaktojnë një taksë të rëndë në sistemet e kujdesit shëndetësor në mbarë botën. Shqipëria, si shumë vende, përballet me barrën e dyfishtë të aksesit dhe përballueshmërisë në ofrimin e kujdesit shëndetësor. Sëmundjet kronike paraqesin një kërcënim serioz për sistemet shëndetësore, për shkak të numrit në rritje të vdekshmërisë, duke e bërë të domosdoshme kërkesën për trajtimin me urgjencë të çështjes dhe gjetjes innovative të zgjidhjes. Hyni në VitalView—një zgjidhje novatore e krijuar për të kapërcyer këto sfida. I zhvilluar në lidhjen e AI dhe machine learning, VitalView përfaqëson një ndryshim paradigme në menaxhimin e kushteve kronike, veçanërisht sëmundjeve të presionit të gjakut.

Në thelbin e tij, VitalView mishëron një përkushtim ndaj kujdesit të personalizuar, duke përdorur algoritme të sofistikuara për të përshtatur regjimet e trajtimit për nevojat individuale të pacientit. Duke shfrytëzuar fuqinë e AI, VitalView fuqizon pacientët të marrin kontrollin e udhëtimit të tyre shëndetësor duke lehtësuar komunikimin pa probleme me ofruesit e kujdesit shëndetësor. Për të arritur këtë, studimi fillon duke shqyrtuar sfidat me të cilat përballen sistemet shëndetësore të Shqipërisë, veçanërisht çështjet lidhur me qasjen, kostot dhe cilësinë e shërbimeve. Pastaj studimi hyn në zhvillimin e VitalView, një zgjidhje inovative që përmbush nevojat e pacientëve dhe profesionistëve të kujdesit shëndetësor. Në qendër të këtij punimi është krijimi i një algoritmi për komunikimin dhe analizën të të dhënave. Midis modeleve të tjerë të machine learning, modeli Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), përmirëson aftësinë e platformës për të parashikuar tendencat e presionit të gjakut dhe për të thjeshtuar komunikimin doktor-pacient. Sistemi gjithashtu ofron këshilla dhe rekomandime për gjendjen e përgjithshme shëndetësore të pacientit. Përmes analizës së të dhënave në kohë reale dhe modelimit parashikues, VitalView jo vetëm që monitoron luhatjet e presionit të gjakut, por gjithashtu ofron njohuri dhe rekomandime të zbatueshme për modifikimet e stilit të jetesës. Ky studim ka për qëllim që aplikacioni i propozuar të vihet në zbatim në situatë reale. Gjetjet e punimit tregojnë potencialin e artificial intelligence dhe machine learning për të forcuar komunikimin, për të përmirësuar menaxhimin e sëmundjeve kronike të presionit të gjakut dhe për të përmirësuar rezultatet e pacientit. Ky punim është dëshmi e faktit se si teknologjitë inovative mund të përdoren për të përballuar shqetësimet dhe problemet e kohës sonë dhe kontribuon në diskutimin mbi përdorimet e artificial intelligence në shëndetësi duke theksuar potencialin që këto teknologji kanë për të përmirësuar kujdesin shëndetësor. Sistemi VitalView shërben si shembull se si inovacioni, analiza e të dhënave dhe dizajni me në qendër përdoruesin funksionojnë së bashku.

Efikasiteti i VitalView qëndron jo vetëm në aftësinë e tij teknologjike, por edhe në dizajnin e thjeshtë dhe lehtë të pranueshëm nga përdoruesi. I aksesueshëm nëpërmjet portaleve të pacientëve dhe mjekëve, VitalView nxit pjesëmarrjen e 2 aktorëve shumë të rëndësishëm në mbarëvajtjen shëndetësore të një individi, duke siguruar një dialog dinamik midis të dyve, duke iu ofruar në kohë reale një pasqyrë të detajuar të kujdesit shëndetësor. Duke mundësuar ndërhyrje proactive ndaj rasteve të paparashikuara dhe emergjente, si dhe duke nxitur monitorimin e vazhdueshëm, VitalView kapërcen kufijtë tradicionalë të ofrimit të kujdesit shëndetësor, duke hapur rrugën për një sistem më të ndërlidhur dhe më të përgjegjshëm. Vendimet e përgjegjshme mjekësore janë thelbësore për sigurimin e kujdesit shëndetësor cilësor dhe të efektshëm për pacientët. Të dhënat në kohë reale e lejojnë mjekun të monitorojë vazhdimisht nivelin e presionit të gjakut të pacientit, duke i dhënë një pamje të plotë të performancës së trajtimit dhe evoluimit të sëmundjes. Përmes të dhënave në kohë reale, mjeku mund të identifikojë ndryshime të shpejta në nivelin e presionit të gjakut të pacientit. Kjo i mundëson mjekut të reagojë menjëherë në rast të ndonjë situacioni të papritur ose të rrezikshëm për pacientin.Gjithashtu, Duke pasur akses në të dhënat e presionit të gjakut në kohë reale, mjeku mund të identifikojë faktorët e rrezikut dhe të ndërhyjë në mënyrë proaktive për të parandaluar komplikime të mundshme shëndetësore të lidhura me sëmundjen kronike të presionit të gjakut. Për rrjedhojë, mjeku mund të monitorojë efikasitetin e trajtimit të ndjekur dhe të përcaktojë nëse ka nevojë për ndonjë ndryshim ose adaptim të terapisë për të siguruar rezultate më të mira për pacientin.

Për më tepër, potenciali i VitalView shtrihet përtej sferës së menaxhimit të presionit të gjakut. Me përsëritjet e ardhshme të gatshme për të integruar parametrat e stilit të jetesës dhe për të përmirësuar analitikën parashikuese, VitalView mishëron premtimin e një qasjeje holistike ndaj kujdesit shëndetësor. Të dhënat shëndetësore mund të ndihmojnë pacientët dhe mjekët të identifikojnë fushat potenciale për përmirësim në stilit e jetës, duke përfshirë ushtrimin, dietën, dhe menaxhimin e stresit. Gjithashtu, mjeku mund të identifikojë faktorët e rrezikut për sëmundje të ndryshme dhe të ofrojë këshilla dhe ndërhyrje preventive për të parandaluar zhvillimin e tyre. Kjo mund të ndihmojë në mbajtjen e një gjendje të përgjithshme të shëndetshme dhe në parandalimin e sëmundjeve të mundshme në të ardhmen.

Ndërsa jemi në majë të një revolucioni të kujdesit shëndetësor, VitalView shërben si një fener shprese - një dëshmi e potencialit transformues të teknologjisë në formësimin e së ardhmes së ofrimit të kujdesit shëndetësor. Duke bashkuar inovacionin, inteligjencën artificiale dhe machine learning me dhembshurinë e kujdesin shëndetësor, VitalView harton një shteg drejt një të ardhmeje më të shëndetshme dhe më të barabartë për të gjithë, ku pacientët mund të monitorojnë nivelin e presionit të gjakut në kohë reale, duke e ndjekur dhe e kuptuar më mire gjendjen e tyre shëndetësore. Gjithashtu, përmes algoritmave të sofistikuara të inteligjencës artificiale, VitalView mund të përshtatë terapinë dhe trajtimin e pacientëve sipas nevojave të tyre individuale, duke siguruar një përqasje më efektive dhe personalizuar në kujdesin shëndetësor. Ky sistem mund të ofrojë këshilla dhe rekomandime për të përmirësuar stilen e jetës, duke përfshirë ushtrimin, dietën, dhe menaxhimin e stresit. VitalView ndihmon në menaxhimin e mënyrës së jetesës dhe trajtimit e sëmundjeve kronike, duke përmirësuar kualitetin e jetës dhe duke ndihmuar në parandalimin e komplikimeve të mundshme shëndetësore.

Si përfundim, VitalView mishëron konvergjencën e teknologjisë dhe njerëzimit - një pararojë e një të ardhmeje ku kujdesi shëndetësor nuk është thjesht një shërbim, por një vazhdimësi kujdesi, i përshtatur për nevojat unike të çdo individi. Ndërsa lundrojmë në kompleksitetin e peizazhit modern të kujdesit shëndetësor, le të shohim VitalView si një dritë udhëzuese - një dëshmi e potencialit të pakufishëm të inovacionit në transformimin e jetëve dhe komuniteteve.

* Pedagoge në UET pranë Fakultetit “Inxhinieri, Informatikë dhe Arkitekturë”, departamenti “Informatikë dhe Teknologji Informacioni”.

*Artikulli është publikuar në revistën shkencore “Ingenius 3”, issue 2, e cila botohet dy herë në vit nga Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës në UET.

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH