Aktualitet

Si përcaktohet një pagë minimale e përshtatshme?

Shkruar nga Liberale
Si përcaktohet një pagë minimale e përshtatshme?

Shtetet anëtare të Bashkimit Europian, sipas udhëzimit, do të duhet të garantojnë që pagat e tyre minimale kombëtare të lejojnë punëtorët të bëjnë një jetë të denjë, duke marrë parasysh koston e jetesës dhe nivelet më të gjera të pagave.

Për vlerësimin e përshtatshmërisë së pagave të tyre minimale ekzistuese, shtetet anëtare mund të:

të krijojë një shportë mallrash dhe shërbimesh me çmime reale

vendosin minimumin në të paktën 60% të pagës mesatare bruto dhe 50% të pagës mesatare bruto.

Si ndihmon negociatat kolektive në ruajtjen e standardeve

Bisedimet kolektive në nivel sektorial dhe ndër-industri konsiderohen si një faktor thelbësor për arritjen e pagave minimale të përshtatshme.

Marrëveshja kolektive është procesi ku njerëzit që punojnë, nëpërmjet përfaqësuesve të tyre, negociojnë kontrata me punëdhënësit ose organizatat e tyre punëdhënëse për të përcaktuar kushtet e tyre të punësimit, duke përfshirë:

pagesën dhe përfitimet

orë dhe largohen

politikat e shëndetit dhe sigurisë në punë

Studimet kanë treguar se vendet me mbulim të lartë të marrëveshjeve kolektive priren të kenë një përqindje më të vogël të punëtorëve me paga të ulëta dhe paga minimale më të larta se ato me mbulim të ulët të marrëveshjeve kolektive.

Prandaj, rregullat e reja synojnë të zgjerojnë praktikën. Në vendet ku më pak se 80% e punëtorëve mbulohen nga negociatat kolektive, shtetet anëtare – me përfshirjen e partnerëve socialë – do të duhet të krijojnë një plan veprimi për të rritur mbulimin.

Plani i veprimit do të duhet të përcaktojë një afat kohor të qartë dhe masa specifike për të rritur në mënyrë progresive shkallën e mbulimit të negociatave kolektive.

Si do të zbatohen rregullat për pagat minimale statutore në Evropë

Teksti i rënë dakord prezanton detyrimin për vendet e BE-së për të ngritur një sistem zbatimi, duke përfshirë monitorim të besueshëm, kontrolle dhe inspektime në terren, për të siguruar pajtueshmërinë. Ndër çështjet që duhen monitoruar janë:

Nën-kontraktimi abuziv

vetëpunësim fals

jashtë orarit të pa regjistruar

rritja e intensitetit të punës

Shtetet anëtare do të duhet të monitorojnë mbulimin dhe përshtatshmërinë e pagave minimale. Përveç kësaj, atyre do t'u kërkohet të raportojnë çdo dy vjet në Komisionin e BE-së për shkallën e mbulimit të negociatave kolektive, nivelin e pagës minimale ligjore dhe pjesën e punëtorëve të mbuluar nga paga minimale ligjore.

Kur do të hyjë në fuqi direktiva për pagat minimale të përshtatshme?

Me 505 vota pro, 92 kundër dhe 44 abstenime, Parlamenti i BE-së miratoi legjislacionin e ri në qershor 2022.

Teksti përfundimtar i direktivës u miratua më pas nga Këshilli më 4 tetor 2022.

Shtetet anëtare kanë tani dy vjet nga ajo datë - pra deri në tetor 2024 - për të transpozuar direktivën në ligjet e secilit vend. /Liberale.al/

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH