Aktualitet

Universitetet duhet të shfrytëzojnë mundësinë për të përmirësuar...

Shkruar nga Liberale
Universitetet duhet të shfrytëzojnë mundësinë për

Nuria López

Copenhagen Business School.

Ligjëratat e stiluara dhe të paqena nuk mund të lejohen të bëhen normalja e re në universitet, thotë Nuria López.

Universitetet kanë fituar me të drejtë lavdërime për përshtatjen e mësimeve online gjatë mbylljes së koronavirusit.

Kalimi nga ligjëratat dhe seminaret ballë për ballë në klasa të mbajtura përmes Skype ose Zoom do të thoshte që stafi mësimor duhej të përvetësonte aftësi të reja teknike në një periudhë shumë të shkurtër kohore, ndërsa shumë prej tyre kaluan orë të gjata duke u marrë me shqetësimet e studentëve për përfundimin e lëndës së tyre dhe provimet përfundimtare  nga distanca. Ky proces theksoi përkushtimin, angazhimin dhe shkallën e lartë të përshtatshmërisë së stafit të universitetit në të gjithë botën.

Por suksesi i dukshëm i këtij episodi nuk duhet t'i verbojë institucionet për disa nga mangësitë e këtij procesi. Universitetet kanë përshtatur mësimet e tyre në internet, por në përgjithësi, stafi nuk ka bërë atë që shumica e ekspertëve të arsimit e konsiderojnë "mësimdhënien online". Kuptimi i këtij ndryshimi është thelbësor nëse universitetet dëshirojnë të mësojnë nga kjo përvojë bllokuese.

Mësimdhënia efektive në internet përdor teknologjinë për të krijuar situata të të nxënit që janë më të përqendruar tek studentët, duke inkurajuar më shumë bashkëpunim, mësim aktiv dhe vlerësim formues. Gjithashtu kërkon zhvillimin e aftësive të reja mësimore; bashkëveprimi dhe komunikimi mësues-student është plotësisht i ndryshëm nga mësimi konvencional, ndërsa formati i materialeve mësimore ndryshon nga ai që gjendet në mësime.

Mësimi i suksesshëm online gjithashtu kërkon që studentët të zhvillojnë aftësi të reja të mësuarit. Më e rëndësishmja, ata që marrin një kurs në internet duhet të kenë një shkallë të lartë të vetë-disiplinës dhe përkushtimit - cilësi jo gjithmonë e dukshme tek ata që marrin kurse tradicionale në auditor. Shkurt, mësimi në internet kërkon që kurset të jenë të dizajnuara posaçërisht për atë mënyrë të ofrimit.

Edhe nëse pjesa më e madhe e mësimdhënies që ndodhi gjatë bllokimit të Covid-19 nuk mund të vlerësohej si mësim në internet siç përshkruhet më lart, përvoja dhe aftësitë e fituara mund të jenë jashtëzakonisht të vlefshme për të rritur përmisimi e procesit akademik në universitet, qoftë ky afatshkurtër, qoftë afatgjatë. Gjatë mbylljes së këtyre muajve, shumica e pedagogëve do të kenë përmirësuar aftësitë e tyre teknologjike dhe ndoshta kanë eksploruar mënyra të ndryshme të ofrimit të përmbajtjes, vlerësimit dhe dhënies së feedback-ut. Ndryshime të rëndësishme, të qëndrueshme në mësimdhënie, mund të pasojnë nëse universitetet inkurajojnë stafin që të vazhdojnë të reflektojnë mbi mënyrën e mbajtjes së lëndëve të tyre.

Adresimi i çështjes së teknologjisë në mësimdhënie nga një këndvështrim pedagogjik është një mënyrë e mirë për të vazhduar këtë bisedë. Nëse personeli është pyetur se si ata përdorin teknologjinë për të lehtësuar rezultatet e të nxënit të një lënde - si inkurajoi angazhimin, bashkëpunimin ose vetë-reflektimin - kjo mund t'i ndihmojë pedagogët të mendojnë për mundësitë e mahnitshme të mësimdhënies së ndërmjetësuar nga teknologjia.

Dëgjimi i përvojave të stafit mësimdhënës dhe studentëve është një mënyrë tjetër e mirë për të identifikuar mundësitë e përdorimit të teknologjisë brenda mësimit në universitet në të ardhmen. Lektorët ndoshta do të kenë fituar një kuptim më të mirë të asaj që studentët vlerësojnë më shumë në ndërveprimet e tyre ballë për ballë me ta dhe cilat elemente të një kursi ata preferojnë të ndjekin në internet. Studentët gjithashtu do të kenë informacion të dobishëm për t'u ofruar institucioneve të tyre dhe depërtimi i tyre do të jetë i vlefshëm për t'u përgatitur më mirë për çdo mësim të mëtejshëm në internet ose të kombinuar.

Përveç kontributit të pedagogëve dhe studentëve, universitetet duhet të mësojnë nga institucionet që kanë siguruar arsim online me cilësi të lartë për një kohë shumë të gjatë. Ata me përvojë në hartimin dhe shpërndarjen e kurseve në internet mund t'i ndihmojnë të tjerët të shfrytëzojnë sa më shumë njohuritë dhe aftësitë e tyre të fituara rishtas.

Me koronavirusin ende të pranishëm, mësimi i kombinuar do të jetë modeli i preferuar i ofrimit për shumë institucione në të ardhmen e afërt. Tani që ka më shumë kohë, disa përpjekje duhet të futen në kurse të riformatuara dhe të reflektojnë se çfarë funksionon.

Sigurisht, universitetet po merren me çështje të tjera të ngutshme. Sa prej popullsisë së studentëve mund të strehohet në mënyrë të sigurt në kampus, për shembull? Sa mësimdhënie mund të ofrohen në klasa? A do të bien ndjeshëm regjistrimet e studentëve vendas dhe ndërkombëtarë?

Edukimi, veçanërisht ai i lartë do të duhet të konkurrojë me të gjitha këto çështje për vëmendjen menaxheriale, por gjithashtu është e rëndësishme që të adresohet rreziku që ligjëratat e mpiksura dhe të ndërlikuara të Zoom të mos bëhen normalja e re, derisa klasa të kthehet në kohën e para koravirusit, pra në normalen e vjetër.

Për këtë arsye, ky është vërtet një moment për të reflektuar dhe përmisuar mësimdhënien online. A do të përdorin universitetet mundësinë për të reflektuar në mësimdhënie pas bllokimit të Covid-19? Le të shpresojmë që ata të bëjnë. /Gazeta Liberale

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH