Ekonomi

Nga 9 në 54 euro, dallimi i madh i kostove për orë të punës sipas vendeve të BE-së (dhe dallimi sipas kategorive)

Shkruar nga Liberale

Nga 9 në 54 euro, dallimi i madh i kostove për orë të

Në vitin 2023, kostot mesatare për orë të punës në të gjithë u vlerësuan të jenë 31.8 Euro në BE dhe 35.6 Euro në zonën e euros, krahasuar me 30.2 Euro dhe 34.0 Euro, përkatësisht në 2022. 

Këto vlerësime vijnë nga të dhënat mbi nivelet e kostove të punës të publikuara nga Eurostat sot.

Kostot mesatare për orë të punës maskojnë boshllëqe të konsiderueshme midis vendeve të BE-së, me kostot më të ulëta të punës për orë të regjistruara, në Bullgari (9,3 euro), Rumani (11,0 euro) dhe Hungari (12,8 euro) ndërsa më të lartat në Luksemburg (53,9 euro), Danimarkë (48.1 euro) dhe Belgjika (47.1 euro).

Kostot e punës për orë në industri ishin 32.2 Euro në BE dhe 38.0 Euro në zonën e euros. Në ndërtim, ato ishin përkatësisht 28.5 Euro dhe 31.9 Euro. Në shërbime, kostot e punës për orë varionin midis 31,8 Euro në BE dhe 34,8 Euro në zonën e euros. Në ekonominë kryesisht jo-biznesore (pa përfshirë administratën publike), ato ishin përkatësisht 32.4 Euro dhe 35.7 Euro.

Dy komponentët kryesorë të kostove të punës janë pagat dhe mëditjet dhe kostot jo-paga (p.sh. kontributet sociale të punëdhënësve). Pjesa e kostove jo-paga në kostot totale të punës për të gjithë ekonominë ishte 24.7% në BE dhe 25.5% në zonën e euros. Përqindjet më të ulëta të kostove jo-paga u regjistruan në Maltë (1.4%), Rumani (5.0%) dhe Lituani (5.4%) dhe më të lartat në Suedi (32.2%) dhe Francë (31.9%).

Në vitin 2023 krahasuar me vitin 2022, kostot e punës për orë në nivel të gjithë ekonomisë, të shprehura në euro, u rritën me 5,3% në BE dhe me 4,8% në zonën e euros.

Brenda zonës së euros, kostot e punës për orë u rritën në të gjitha vendet. Rritjet më të mëdha u regjistruan në Kroaci (+14.2%), Lituani (+12.4%) dhe Estoni (+11.7%).

Për vendet e BE-së jashtë zonës së euros, kostot e punës për orë të shprehura në monedhë kombëtare u rritën në vitin 2023 në të gjitha vendet, me rritjen më të madhe të regjistruar në Hungari (+17.0%), Rumani (+16.5%), Bullgari (+14.0%) dhe Polonia (+12,4%). Më së paku u rritën në Danimarkë (+2,7%).

Nga 9 në 54 euro, dallimi i madh i kostove për orë të

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH