Aktualitet

Shoqëria Klinika Shqiptare, njoftim për Asamblenë e Aksionerëve

               Publikuar në : 17:42 - 09/07/20 liberale

Shoqeria Klinika Shqiptare me adrese ne Bulvd. “Gjergj Fishta”, Tirane, Kati i Pare, njofton aksionaret e saj per caktimin e mbledhjes se asamblese, e cila do te zhvillohet me date 30 / 07 / 2020 dite e enjte ora 10:00, ne seline e shoqerise.

Kjo thirrje behet mbas Vendimit te Qeverise per levizjen e lire te qytetareve dhe lejimin e grumbullimeve per arsye te ecurise te regullt te jetes sociale dhe marredhenjes se rregullt ekonomike tregetare. Me akte te reja ligjore lejohet aktiviteti i regullt tregetar por ne cdo rast mbledhja e asamblese do te zhvillohet duke respektuar distancen sociale si dhe kushtet e mbrojese. I lutemi aksionareve qe te paraqiten me maskat mbrojse dhe dorez, administratori do te pegatise ambjentin e nevojshem per te ruajtuar distancat sociale.

Per aksionaret qe jane ne moshe pencioni ju rikujtojme se me aktet ligjore ne fuqi nuk ju lejohet dalja nga ambjentet e shtepise. Shoqeria perjashtohet nga pergjegjesi nese veprohet ne kundershtim te sa me siper. Ne rast te pamundesise se pjesmarjes mund te autorizohet nje familjar ose pale e trete ne perputhje me Nenin 140 te Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare si dhe Nenit 70 te Kodit Civil.

Thirrja/njoftimi i dergohet te gjithe aksionareve te shoqerise per pjesmarrjen e tyre ne mbledhje duke u pajisur me nje mjet identifikimi, ne menyre qe te mundesohet identifikimi dhe pjesmarrja e rregullt ne mbledhje. Aksioneret te cilet per arsye nga me te ndryshmet nuk mund te paraqiten personalisht ne mbledhje, kane te drejte qe te perfaqesohen me prokure te posacme, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.

Gjithashtu ju informojme se procedurat e votimit do te kryhen nepermjet ngritjes se dores sipas kerkeses, pra nese kemi miratim / pro, kundra, apo abstenime.

Rendi i dites do te jete:

1. Miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2019;
2. Percaktimin e destinacionin te fitimit te vitit 2019;
3. Zvogelim i Kapitalit Shperndarja e dividentit;
4. Te tjera eventuale

Dokumentacioni i plote do ti bashkëagjitet ketij njoftimi i cili do te dergohet me posten Shqiptare. Ne cdo rast aksionaret mund te paraqiten ne seline e shoqerise per sqarime dhe ose per dokumentacion shtese.

Tags: , ,

KOMENTO (0)

Shkruaj nje koment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* *

Back