Aktualitet

Më 30 korrik shqyrtohet në Kuvend ndryshimi i sistemit zgjedhor

Shkruar nga Liberale
Më 30 korrik shqyrtohet në Kuvend ndryshimi i sistemit zgjedhor

Kuvendi ka zbardhur kalendarin e punimeve të Komisionit të Ligjeve për propozimin e opozitës parlamentare për ndryshim sistemi dhe ndalim të koalicioneve.

Sot u mblodh për herë të parë Komisioni i Ligjeve bashkë me Këshillin e Legjislacionit ndërkohë është miratuar kalendari dhe më 30 korrik shkon në Kuvend për shqyrtim.

Dy nenet që do të ndryshojë opozita parlamentare janë sistemi zgjedhor dhe koalicionet parazgjedhore, për të parën kërkon lista të hapura, kurse për të dytën kërkon ndalim të tyre.

KALENDARI I PUNIMEVE NË KUVEND

_____________ _____________

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

K U V E N D I

KOMISIONI PËR ÇËSHTJET LIGJORE, ADMINISTATËN PUBLIKE DHE TË DREJTAT E NJERIUT

KËSHILLI PËR LEGJISLACIONIN

LEGJISLATURA IX

SESIONI VI

Dokument parlamentar

(Draft)

KALENDARI

I PUNIMEVE TË MBLEDHJES SË PËRBASHKËT

Për procedurën e shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2017, datë 21.10.1998

“Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar,

depozituar në Kuvend më 15.06.2020

(Miratuar në mbledhjen e përbashkët, datë 30.06.20120)

Data e shqyrtimit /

ora

Çështja për shqyrtim

Zbardhet kalendari/ Më 30 korrik vendoset për ndryshimin e sistemit zgjedhor,

E Marte

30.06.2020

Ora 10.00

Miratimi i proçedurës dhe i kalendarit të shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2017, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

–              Prezantimi i nismës nga nismëtarët;

–              Caktimi i relatorëve;

–              Caktimi i mënyrës së njohjes së projektligjit nga zgjedhësit;

–              Miratimi i ekspertëve konstitucionalistë; (caktimi i ekspertëve)

Miratimi i kalendarit të seancave.

E merkure

1.07.2020

Ora 10.00             1.            Vazhdimi i procedurës së shqyrtimit të projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar;

Caktimi i detyrave për ekspertët konstitucionalistë.

E premte

3.07.2020             Seanca dëgjimore me:

Përfaqësues të shoqërisë civile në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut;

Sherbimi Ligjor Falas

Qendra Res Publica

Komiteti Shqiptar i Helsinkit

Qendra per Nisma Ligjore dhe Qytetare

Partners Albania

Instituti per demokraci dhe Zhvillim

Avokatet Penaliste

Fondacioni Moisiu

CRCA

QSHDNJ

Civil Rights Defenders

IDRA

EMA

Grupi Shqiptar per te Drejtat e Njeriut

ACER

Qendra ALTRI

Klinika Ligjore per te Mitur

Qendra e Aleances Gjinore per Zhvillim

Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në fushën e monitorimit të proceseve

Zgjedhore;

Koalicion i vezhguesve vendor

OSBE

NDI (Instituti Kombetar Demokratik)

CRCA

E hene

6.07.2020             Seanca dëgjimore me:

Përfaqësues të botës akademike;

Fakulteti i Drejtësisë Tiranë

Fakulteti i Drejtësisë Durrës

Fakulteti i Drejtësisë  Vlorë

Universiteti “Mesdhetar”

Universiteti “Europian”

Universiteti “Marin Barleti”

E marte

07.07.2020          Tryezë diskutimi me institucionet shtetërore dhe partnerët ndërkombëtare:

Avokati i Popullit

Prokurori i Pergjithshem

KQZ

Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale dhe te Drejten e Informimit

Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi

Delegacioni i BE-së

Këshilli i Europës

Zyra-OSBE

Zyra e UNDP- së

UNICEF

E merkure

8.07.2020        Përgjigje e pyetjeve drejtuar ekspertëve

E premte

10.07.2020         Diskutimi në parim i projektligjit.

E Hene

13.07.2020           Diskutimi nen për nen i projektligjit.

E Merkure

Datë 14.07.2020                Përgatitja dhe miratimi i raportit të mbledhjes së përbashkët për t’ia paraqitur seancës plenare.

E Enjte

30.07.2020           Shqyrtimi në seancë plenare

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH