Aktualitet

Deti: Gjykata e Hagës rikonfirmon ekitenë si parim themelor

Shkruar nga Liberale
Deti: Gjykata e Hagës rikonfirmon ekitenë si parim themelor

Xhezair ZAGANJORI

 Javën e kaluar, me datën 12 Tetor 2021, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjNDr) shpalli vendimin  mbi cështjen Somalia kundër Kenias, lidhur me përcaktimin e kufijve detarë mes tyre në Oqeanin Indian. Pas dështimit të përpjekjeve të shumta për zgjidhjen e konfliktit përmes bisedimeve të drejtpërdrejta diplomatike, në vitin 2014, Somalia ju drejtua kësaj Gjykate, duke kërkuar prej saj që bazuar në Konventën e Tretë të OKB-së mbi të Drejtën e Detit (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea), me një vijë të vetme të saktësonte qartësisht hapsirat detare që i përkasin sejcilës prej tyre, konkretisht: Ujrat Territoriale (UT),  Zonën Ekonomike Ekskluzive (ZEE), si dhe Shelfin Kontinental (ShK), përfshi këtu edhe Shelfin Kontinental përtej 200 miljeve detare, sepse hapsira e madhe oqeanike përballë këtyre dy shteteve, krijon mundësinë potenciale që ShK i tyre të shtrihet deri në 350 milje detare.

Nga veprimet e para procedurale bie në sy plotësimi i trupës gjyqsore prej 15 gjyqtarësh të GjEDr edhe me profesorin dhe avokatin e shquar francez Gilbert Guillaume, ish anëtar dhe ish kryetar në këtë Gjykatë, i propozuar si gjyqtar ad hoc për këtë cështje nga Kenia (pasi pala tjetër, Somalia, ka aktualisht në përbërje të GjNDr shtetasin e saj Abdulqawi Yusuf).

Vendimi i parë i GjNDr mbi cështjen në fjale është ai i dt. 2 korrik 2017, përmes të cilit ajo rrëzon kundërshtimet paraprake të Kenias lidhur me juridiksionin dhe pranueshmërinë e kërkesës së paraqitur nga Somalia. Pas një sërë zvarritjeve, kryesisht nga Kenia, seanca plenare u zhvillua në Hagë në datat 15 – 18 Mars 2021. Kenia nuk mori pjesë në këtë fazë të procesit, ndërsa Somalia u përfaqësua me nje ekip të zgjeruar prej rreth 25 vetësh, pjesa më e madhe e të cilëve avokatë e profesorë të së drejtës ndërkombëtare nga ShBA, Britania e Franca. Mes tyre dallohet Prof. Philippe Sands nga Kolegji Universitar i Londrës (UCL).  Në vendimin përfundimtar prej rreth 80 faqesh të dhënë nga GjNDr pak ditë më parë, bie në sy në mënyrë të vecantë pjesa e katërt e tij me titull “Përcaktimi i Kufijve Detarë”, arësyetimi i së cilës bëhet duke u bazuar tek parimi i ekitesë, si parimi themelor për trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve të së drejtës së detit.

Sfondi historik dhe gjeografik i konfliktit:

Somalia dhe Kenia janë vënde fqinje, të vendosura në pjesën lindore të Afrikës. Bregdeti i tyre laget nga ujrat e Oqeanit Indian.  Somalia ka qënë koloni e Italisë, ndërsa Kenia, koloni e Britanisë.  Në vitin 1924, dy vëndet koloniale përfunduan një marrëveshje mbi rregullimin e cështjeve të kufirit tokësor mes tyre në Afrikën Lindore. Edhe në vijim, deri në vitin 1933, ka patur komisione të përbashkëta italo – britanike për zgjidhjen e problemeve kufitare. Ashtu si shumica e kufijve të shteteve Afrikane, edhe kufiri tokësor Somali – Kenia  përbëhet nga vija të drejta që ndjekin koordinatat e caktuara në bazë të paraleleve dhe meridianeve gjeografikë. Somalia fitoi pavarësinë në vitin 1960, ndërsa Kenia në vitin 1963. Nga viti 1994, të dy vendet jane zyrtarisht palë në UNCLOS.  Megjithatë, me pretendimin se po zbatojnë dispozitat e kësaj Konvente, të dy vendet kanë adoptuar në mënyrë të njëanshme metoda të ndryshme për ndarjen e hapsirave detare. Synim kryesor ka qënë vënia nën sovranitetin shteteror respektiv apo fitimi i të drejtave sovrane në hapsira sa më të gjëra të Oqeanit Indian.  Somalia ka insistuar në zbatimin e parimit të ekuidistancës, si vijë e barazlarguar në të gjitha pikat e saj nga dy brigjet respektive. Sipas saj, në rastin konkret, një vijë e tillë garanton njëkohësisht edhe parimin e ekitesë mes dy palëve, Somalisë dhe Kenias. Sipas Kenias, ndarja e hapsirave detare duhet të jetë zgjatim i vijës kufitare në tokë, duke patur si pika kryesore referimi paralelet dhe meridianet gjeografikë. Për më tepër, sipas saj, kjo ndarje e hapsirave detare është deklaruar e zbatuar dekada më parë edhe zyrtarisht nga vetë Kenia, në një kohë që Somalia nuk ka patur asnjë kundërreagim. Sipas Kenias, një veprim i tillë është “njohje në mënyrë të heshtur”, që në të drejtën ndërkombëtare quhet “acquiesced” (miratim). Nuk është vështirë të kuptohet se Somalia tenton të spostojë vijën e saj të kufirit detar në drejtim të jugut, ndërsa Kenia, në të kundërt, në drejtim të veriut. Metodat e ndryshme të përdoruara nga të dy shtetet krijojnë një mbivendoje të konsiderueshme të hapsirave detare mes tyre, e cila vjen duke u zgjeruar gjithnjë e më shumë në drejtim të Oqeanit Indian. Vlerësohet se vetëm kjo mbivendosje kap një sipërfaqe prej rreth  160 mijë kilometër katrorë, dhe se ajo është shumë e pasur në minerale, naftë, gaz natyror dhe peshk.

A jemi para rastit te “miratimit të heshtur” nga ana e Somalisë

Ky është pretendimi i Kenias, që thjeshtë vlerëson mosreagimin për një kohë të gjatë të Somalisë ndaj deklaratave zyrtare të saj mbi Kufijtë Detarë, bërë në Nairobi nga viti 1979 e deri në vitin 2010. GjNDr thekson në vendimin e saj se marrëveshjet që përcaktojnë kufijtë ujore duhet të jenë si rregull në formë të shkruar. Megjithatë, përjashtimisht marrëveshjet mund të paraqiten edhe në forma të tjera. E rëndësishme është të ketë shprehje të qartë të vullnetit të ndërsjelltë mes shteteve të interesuara. Mbi këtë bazë, duke patur parasysh deklarimet e njëanshme të Kenias dhe situatën e Somalisë ne vitet 1979 – 2010 ( anarki, luftë civile, mosfunksionim i institucioneve shtetërore), GjNDr arrin në konkluzionin se nuk ka asnjë të dhënë të saktë e të qartë që mund të cojë në konkluzionin se Somalia ka dhënë pëlqimin e saj për të përcaktuar kufirin detar me Kenian në bazë të paraleleve gjeografike të përmëndura nga kjo e fundit (Kenia). Për këte arësye, ajo thekson se i takon asaj (GjNDr) ta realizojë këtë detyrë.

Përcaktimi i kufijve detarë mes palëve

Sigurisht që kjo është njëkohësisht edhe pjesa më e gjatë dhe më interesante e vendimit (fq.33-71, ose paragrafët 90 – 197). Meqenëse bëhet fjalë për institute të ndryshme të së drejtës, GjNDr i merr me rradhë ato, ashtu sic përcaktohen edhe në kuadër të Konventës së Tretë të OKB-së mbi të Drejtën e Detit.  Kjo do të thotë se GjNDr: a) Fillimisht përcakton Vijën Bazë, e cila shërben si pikënisje për përcaktimin e hapsirave detare;  e më pas b) Ujrat Territoriale; c) Zonën Ekonomike Ekskluzive dhe Shelfin Kontinental, deri në 200 milje detare; dhe së fundi, d) Shelfin Kontinental përtej 200 miljeve detare, me mundësinë potenciale që të shkojë deri në 350 milje.

  1. a) Për sa i përket Vijës Bazë, GjNDr rrëzon menjëherë pretendimet e të dy palëve, me argumentin e thjeshtë se marrëveshjet e viteve 1924 – 1933 mes dy kolonive respektive, Italisë dhe Britanisë, kishin të bënin vetëm me përcaktimin e kufijve tokësor dhe regjimin kufitar tokësor mes palëve, dhe se për këtë arësye, në asnjë dokument të mëparshëm nuk është folur për ndarjen e hapsirave detare ndërmjet Somalisë dhe Kenias. Për këtë arësye, ajo (GjNDr) i referohet nenit 5 te Konventës (UNCLOS), në të cilin përcaktohet se normalisht, Vija Bazë është vija e zbaticës më të madhe.
  2. b) Nga kjo vijë fillon edhe llogaritja e Ujrave Territoriale të sejcilës palë, deri në 12 milje detare. Saktësimi i kufijve të Ujrave Territoriale ka rëndësi të madhe, pasi në këtë siperfaqe ujore, në hapsirën ajrore mbi të dhe në thellësinë respektive të tokës, shteti bregdetar ushtron sovranitet të plotë. Duke zbatuar nenin 15 të UNCLOS që bën fjalë për Ujrat Territoriale, GjNDr bën fillimisht ndarjen e Ujrave Territoriale mes Somalisë dhe Kenias bazuar në parimin e vijës ekuidistante, e më pas ndalet për të kontrolluar nëse kjo vijë mund të ndryshoje apo jo në funksion të ekzistencës së ndonjë titulli historik, apo rrethanave të tjera të vecanta (speciale) që do të cënonin në thelb ndarjen e drejtë e të barabartë të tyre. Sipas Gjykatës, me këtë rast duhet vlerësuar me kujdes sidomos “ efekti i mundshëm diproporcional e ndarjes së Ujrave Territoriare, shkaktuar nga prania e ishujve të vegjël, masave shkëmbore apo formave të bregdetit”. Mbi këte bazë, ajo vendosi të mos marrë në konsideratë praninë e disa ishujve të vegjël (ishujve  Diua Damasciaca) dhe te Gjirit Ras Kaambooni, gjithnjë në funksion të zbatimit të parimit të ndarjes sa më të barabartë të Ujrave Territoriale. Pra si vijë kufiri për ndarjen e Ujrave Territoriale lihet vija ekuidistande, pasi sipas saj, ajo garanton njëkohësisht edhe barazinë mes palëve.
  3. c) Përcaktimi i Zonës Ekonomike Ekskluzive dhe Shelfit Kontinental deri në 200 milje detare, ashtu sic është vepruar edhe në rastin konkret, bëhet shpesh sëbashku, pasi përgjithësisht ato përkojnë me njeritjetrin përsa i përket shtrirjes në drejtim të detit, pavarësisht së në rastin e parë kemi të bëjmë me hapsirën ujore (ZEE), ndërsa në rastin e dytë, me fundin e detit apo oqeanit si dhe nëntokën e tyre (ShK). Edhe regjimi i tyre juridik është i njëjtë. Shteti bregdetar ka disa të drejta sovrane mbi këto hapsira detare, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me shfrytëzimin ekonomik dhe shkencor të tyre. Në thelb, në këndvështrimin formal, ato vazhdojnë të jenë pjesë e Detit të Hapur. GjNDr thekson që në fillim në vendimin e saj se jo rastësisht, nenet 74 dhe 83 të UNCLOS, që bëjnë fjalë respektivisht për ndarjen e ZEE dhe ShK, jane thuajse identike. E rëndësishme për këto dispozita eshte rezultati, pra që ndarja të jetë sa më e ndershme dhe sa më e drejtë. Pikërisht për këtë arësye dhe në funksion të këtij objektivi, ajo thotë se vetë ka zhvilluar një metodologji që kalon në tre faza: 1) Në fazën e parë, ku ajo zbaton  parimin e ekuidistancës. 2) Në fazën e dytë, ku mund të bëhet korigjimi i kësaj vije, duke patur parasysh zbatimin e parimit të ekitesë, pra arritjen e një rezultati sa më të drejtë e të ndershëm mes palëve. Për këtë qëllim merren në konsideratë “faktorë të ndryshëm relevantë”, kryesisht gjeografikë, megjithëse numri i tyre nuk është ezaurues. E rëndësishme është që ato të kenë natyrë objektive. Në këte drejtim, jurisprudenca ndërkombëtare ka qënë mjaft krijuese e dinamike. 3) Në fazën e tretë dhe të fundit, ku realizohet  i ashtuquajturi test i disproporcionalitetit (apo i proporcionalitetit), përmes të cilit Gjykata sigurohet se ndarja e ZEE dhe ShK mes palëve është bërë në mënyrë të drejtë e të ndershme, duke patur parasysh kryesisht raportin që krijohet mes gjatësisë së vijave bregdetare respektive me hapsirat detare (ZEE dhe ShK) te përfituara nga sejcila prej tyre. Gjykata shton gjithashtu se vetë Konventa nuk bën fjalë shprehimisht për nevojën e përdorimit të kësaj metodologjie me tre faza, por se kjo është zhvilluar e zbatuar rregullisht prej saj në funksion të parimit te ekitesë.

Pasi ka përcaktuar metodologjinë e punës, GjNDr merr me rradhë pretendimet e dy palëve mbi nevojën dhe masën e ndërhyrjes në vijën ekuidistante. Si në fazën me shkrim ashtu edhe në seancen plenare, Somalia kishte vënë në dukje se  faktorët që mund dhe duhet të ndikojnë për korigjimin e vijës ekuidistante të ndarjes së ZEE dhe ShK janë vetëm me natyrë gjeografike, që konkretisht sipas saj janë tre: 1)Konteksti apo kushtet e vecanta gjeografike të hapsirës detare që do të ndahet; 2) Forma konkave apo konvekse e bregdetit; si dhe 3) Prania ose jo e ishujve. Sipas Somalisë, në rastin konkret nuk provohet ekzistenca e asnjërit prej tyre, prandaj përcaktimi i ZEE dhe ShK mes dy palevë duhet bërë vetëm përmes vijës ekuidistante. Sipas Kenias (në pretendimet me shkrim, sepse ajo nuk mori pjesë në seancën plenare), vija ekuidistante duhej korigjuar në favor të saj, pasi vetëm kështu zbatohet parimi i ekitesë. Ndër faktorët që ajo pretendonte të merren parasysh nga Gjykata, ishin pesë: 1)Vija ekuidistante zvogëlon dukshëm ZEE dhe ShK të saj, duke e ngushtuar atë në pjesën e sipërme për shkak të formës konkave që merr; 2) Ajo (vija ekuidistante) prish traditën e mirë të përdorimit të paraleleve dhe meridianëve në përcaktimin e kufijve shtetërorë të Afrikës; 3) Preken interesat jetësore të sigurisë për palët dhe për bashkësinë ndërkombëtare, vecanërisht për shkak të kërcënimit të terrorizmit dhe piraterisë detare; 4) Aktivitetet e ndryshme të saj (Kenias) në det për vite me rradhë, si dhënia e koncesioneve të naftës, patrullimet  në det, peshkimi, e të tjerë, tregojnë për ekzistencën e një kufiri detar de facto; dhe 5) Dëmtohen rëndë interesat ekonomike, e në vecanti ato të peshkimit të Kenias, nga e cila varet një pjesë e mirë e popullsisë.

GjNDr vë në dukje se shumica e pretendimeve të Kenias, në thelb nuk kanë natyrë gjeografike. Ato thjeshtë kërkojnë vendosjen zyrtare të kufijve detarë mes dy vëndeve, bazuar në paralelet gjeografike. Kjo duket qartë vecanërisht në pretendimin e dytë të saj. Prandaj, Gjykata sqaron me këtë rast se hapsirat detare nuk mund të përcaktohen në bazë të paraleleve gjeografike, por në bazë të parimit të ekitesë, ashtu sic vë në dukje edhe Konventa e Tretë e OKB-së mbi të Drejtën e Detit. Për pretendimin e tretë, GjNDr thekson se ajo është e ndërgjegjshme për kërcënimin e sigurisë në rajon dhe kontributin që duhet të japin edhe në të ardhmen për stabilitetin e Somalisë, OKB, Organizata e Unitetit Afrikan dhe vëndet e rajonit.  Por ajo shton më tej se kufijtë mes shteteve, përfshi edhe kufijtë detarë, synojnë të garantojnë qëndrueshmëri e stabilitet. Prandaj, pretendimi i Kenias për siguri nuk mund të justifikojë ndryshimin e vijës së kufirit. GjNDr nuk pranon edhe argumentin e katërt të Kenias, ekzistencën de facto të kufirit detar, për shkak të përdorimit të gjatë nga ana e Kenias për qëllime ekonomike të te gjithë hapsirës detare që kontestohet mes palëve. Ajo deklaron në mënyrë të qartë se asnjëherë nuk ka patur një kufi detar de facto mes Kenias e Somalisë. Lidhur me pretendimin e fundit të Kenias, dëmtimin e interesave ekonomike, e në vecanti  të interesave të peshkimit dhe varësisë së konsiderueshme të një pjese të mirë të popullsisë nga kjo veprimtari, GjNDr sqaron se edhe ai nuk përbën argument bindës. Për më tepër, ajo shton se cështja e aktivitetit ekonomik dhe mirëqënies së popullsisë nuk mund të shtrohet vetëm për popullsinë e Kenias, por natyrisht që edhe për atë të Somalisë. Pas kësaj analize, GjNDr i kthehet pretendimit të parë të Kenias, permes të cilit kërkohet korigjimi i vijës ekuidistante, për shkak se “ ajo zvogëlon e ngushton dukshëm ZEE dhe ShK” të saj. Gjykata vë në duke me këtë rast se forma konkave  e hapsirës detare nuk përbën në vetvehte rrethanë të pavarur për ndryshimin e menjëhershëm të vijës së kufirit detar. Ajo mund të merret parasysh vetem ne rastet kur për shkak të saj krijohet pabarazi e qartë në ndarjen e hapsirave detare. Për më tepër, Somalia thekson se në rastin konkret, forma konkave e ZEE dhe ShK të Kenias në Oqeanin Indian, nuk vjen për shkak të vijës ekuidistante të vendosur mes saj dhe Kenias, por për shkak të marrëveshjes detare që ajo (pra Kenia) ka përfunduar vite më parë me Tanzaninë. GjNDr thekson se i takon asaj të sqarojë nëse efektet negative mbi Kenian në ndarjen e hapsirave detare vijnë për shkak të kufirit detar të saj me Tanzaninë, apo për shkak të konfigurimit të bregdetit në tërësi, në një kuptim më të gjërë. Mbi këtë bazë, Gjykata vë në dukje se nëse shihet ngushtësisht vetëm kufiri detar mes Kenias dhe Somalisë, konkaviteti i bregut është shumë pak i dallueshëm. Megjithatë, por të merret parasysh i gjithë bregdeti nga veriu në jug mes tre shteteve, Somalisë, Kenias dhe Tanzanisë, duket qartë  natyra konkave e tij. Pozitën e disfavorshme të Kenias në raport me Somalinë (në veri) dhe Tanzaninë (në jug), ajo e sheh si të njëjtë me atë të Gjermanisë në Detin e Veriut (në mes të Danimarkës dhe Hollandes) dhe Bangladeshit në Gjirin e Bengalit (në mes të Mianmarit dhe Indisë). Ajo shton më tej se për të dy rastet e mësipërme, ka tashmë  vendime  të gjykatave e arbitrazheve ndërkombëtare që korigjojnë vijën ekuidistante të ndarjes së hapsirave detare, bazuar në parimin e ekitesë. Pasi bën këto konstatime, GjNDr thekson se edhe në rastin konket duhet të zbatohet i njëjti standart, që do të thotë të merret parasysh në tërësi konfiguracioni gjeografik i bregdetit të të tre shteteve, dhe mbi këtë bazë të spostohet në një nivel të caktuar drejtë veriut (Somalisë) vija ekuidistante, duke patur gjithnjë parasysh arritjen e një zgjidhje sa më të drejtë dhe sa më të ndershme mes palëve (Somalisë e Kenias), në përcaktimin e ZEE dhe ShK mes tyre, deri në distancën e 200 miljeve detare. Gjykata thekson gjithashtu në mënyrë mjaft interesante se në realizimin e kësaj detyre, ajo “…nuk ka për qëllim të riformatojë gjeografinë, apo të kompensojë pabarazitë e shkaktuara nga natyra …..Ekiteja nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe barazi”, dhe se “..nuk bëhet fjalë për dhënien e një drejtësie distributive…”. Mbi këtë bazë ajo konkludon duke nënvizuar se spostimet që do ti bëhen vijës ekuidistante në funksion të parimit të ekitesë, nuk duhet të prodhojnë një rezultat që do të ishte i paarësyeshëm për Somalinë.   Në këtë drejtim sigurisht që e ndihmon testi i disproporcionalitetit, që është njëkohësisht edhe hapi i fundit për ndarjan e ZEE dhe ShK. Prandaj, pasi realizon në hartë spostimin e vijës ekuidistante në funksion të parimit të ekitesë, evidenton në vendim se gjatësia e bregdetit të dy shteteve, Somalisë dhe Kenias, është respektivisht 733 km dhe 511 km.  Në hapësirën brënda 200 miljeve detare, sejcila përfiton përkatësisht 120 mijë kilometër katrorë (Kenia) dhe 92 mijë kilometër katrorë (Somalia), duke krijuar kështu një raport 1 me 1,3  ne favor te Kenias. Sipas Gjykatës, ky raport nuk krijon pabarazi të dukshme mes palëve.

  1. d) Shelfi Kontinental përtej 200 miljeve detare.

Sipas Koventës së Tretë të OKB-së mbi të Drejtën e Detit, aty ku është e mundur, Shelfi Kontinental i shteteve të vecanta mund te shtrihet edhe përtej 200 miljeve detare. Megjithatë, përpara se të realizojnë këtë objektiv, shtetet e interesuara duhet të njoftojnë e të marrin rekomandimin përkatës nga Komisioni i Kufijve të Shelfit Kontinental (CLCSh), i ngritur në kuadër të UNCLOS, si dhe të presin reagimet e shteteve të tjera të rajonit që mund të preken nga ky zgjerim. Nëse ka mbivendosje apo pretendime të ndryshme, me këtë cështje mund të angazhohet edhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, ashtu sic ka ndodhur edhe në rastin konkret. Somalia dhe Kenia, që në fazën me shkrim i kërkuan GjNDr të shprehej edhe për kufirin e Shelfit Kontinental mes tyre, përtej 200 miljeve detare. Somalia kërkoi  edhe në këtë rast thjeshtë përdorimin e vijës ekuidistante. Kenia, kërkoi sërish përdorimin për këtë qëllim të koordinatave gjeografike të pretenduara, e nëse kjo nuk merrej parasysh, zbatimin e parimit të ekitesë. Sipas saj, natyra konkave e bregdetit trepalësh (Somali, Kenia, Tanzani) lejonte që nga zbatimi strikt i vijës ekuidistante të përfitonte Shelf Kontinental përtej 200 miljeve detare vetëm Somalia e Tanzania, ndërsa Kenia që ndodhet mes tyre, nuk perfitonte aspak. Në këto kushte, GjNDr thekson në vendimin e saj se të njëjtat kritere të zbatuara për ndarjen e ZEE dhe ShK mes Kenias e Somalisë deri në 200 milje detare, duhet të zbatohen për ndarjen e ShK edhe përtej kësaj distance (pra përtej 200 miljeve). Me një fjalë, në këtë rast, vija kufitare nuk do të jetë gjë tjetër, vecse zgjatim i vijës së njëjtë gjeodezike të përdorur për ndarjen e hapsirave detare deri në 200 milje. Megjithatë, ajo thekson se përfundimisht mbi këtë cështje do të vendoset pas rekomandimeve që mund të paraqesë më vonë Komisioni mbi Kufijtë e Shelfit Kontinental i krijuar nga Konventa e OKB-së. /Gazeta Liberale

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH