Aktualitet

15 projekte, 50 grupe kërkimore/ UET krijon programin e madh kërkimor

Shkruar nga Liberale

 Progami i Madh Kërkimor 2020-2025: Universiteti, Kërkimi dhe Zhvillimi i Tregjeve

UET ngre 15 projekte të mëdha kërkimore në shtatë fusha të rëndesishme, jo thjesht për shkencën por edhe për përgjigje, për të cilat ka nevojë zhvillimi politik, ekonomik, social dhe kulturor i vendit

Universiteti Europian i Tiranës nën ombrellën e Programit të Madh Kërkimor 2020-2025 “Universiteti, Kërkimi dhe Zhvillimi i Tregjeve ”  ka formësuar me 15 Projekte Kërkimore të cilatë janë të përbëra nga 50 Grupe Kërkimore. Synimi është jo vetëm rivitalizimi i kërkimit shkencor si tipar themelor i një universiteti, por edhe përdorimi i gjetjeve për të ndihmuar formulimin e politikave apo iniciativave në fusha të ndryshme të jetës së vendit, si: politikë, ekonomi, drejtësi, teknlogji etj

15 projekte të mëdha kërkimore në shtatë fusha të rëndesishme, jo thjesht për shkencën por edhe për përgjigje, për të cilat ka nevojë zhvillimi politik, ekonomik, social dhe kulturor i vendit. Që të 15 projektet janë duke u jetësuar. Ato ngërthejnë në vete 50 grupe kërkimore. Në krye të një projekti qëndron njësia bazë që është depertamenti i Universitetit Europian të Tiranës, i cili është edhe institucioni kërkimor që ka marrë përsipër zhvillimin e një veprimtarie të tillë kaq të gjerë dhe kaq ambicioze.

Në kuadrin e hapjeve të studimeve në cikli e tretë doktoraturë, duke iu referuar edhe vendimit të fundit të këshillit të ministrave, Universiteti Europian i Tiranës nis përgatitjet  duke zhvilluar një trajni me rreth 50 pedagogët e tij në kategorinë profesor dhe profesor i asocuar.

Me anë të kësaj VKM, studimet doktorate integrohen me kërkimin shkencor e po ashtu sjell një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si do të menaxhohen ato nga universitetet. Numri i udhëheqjeve do të jetë i kufizuar nga në 5 dhe 7 kandidatë maksimalisht, në tre doktorantë pavarësisht nëse udhëheqësi është i angazhuar me kohë të pjesshme në universitet.

Nga pikëpamja e organizimit, për kërkimin shkencor dhe ciklin e tretë të studimeve doktoraturë, kërkimi shkencor i UET ndërlidh disiplinat tradicionale të kërkimit shkencor në fushat sociale dhe humane, në një qasje ndërdisiplinare. Kjo do të thotë se fushat e kërkimit shkencor do të gërshetojnë, të themi, legjislacionin me ekonominë, edukimin me burimet e zhvillimit ekonomik, migrimin dhe politikat e sigurisë, me edukimin, kulturën dhe ekonominë dhe tregjet financiare, etj.

Në një botë shumë komplekse si kjo ku gjendet sot njerëzimi, kuptimi dhe interpretimi i fenomeneve ekonomike dhe sociale është e vështirë të realizohet nëse shkencat sociale dhe humane do të mbeten të ndara dhe të izoluara nga njëra-tjetra. Nga ana tjetër, vetë aspektet sociale të shoqërisë së sotme, nuk mund të gjejnë zgjidhje të veçuara vetëm nga shkencat ekonomike, por nga një gërshetim i të gjithë disiplinave të kërkimit të shkencave të ekonomisë, ixhienerisë, teknologjisë, jurispudencës si dhe ato të shkencave sociale dhe humane.

Ndërkohë ajo cfarë është për tu theksuar është se UET duke qenë se tashmë prje vitesh ka zgjeruar gamën e programeve të studimit, ku tashmë nga  tre fakultete janë 5 të tilla e rrit më shumë fushën e kërimit duke përfshirë edhe shkencat mjeksose teknike si dhe inxhieneritë që nga ajo ndërtimit, IT-së dhe ajo industriale.

Programi i Madh Kërkimor 2010 – 2015:  “Shoqëria shqiptare në perspektivën e globalizimit”

Çështje të një game të gjerë, që nga katastrofat natyrore e deri te cështje që lidhen ,e demokratizimin si menaxhimi i zgjedhjeve, të gjitha mund të konceptohen si pjesë e një problematike të gjerë sic është ‘qeverisja’. Si e tillë, problematika e globalizimit është në vetvete një problematike dhe një projekt multidhe inter-disiplinar. Po ashtu, Edhe nga vetë emërtimi, ky fokus i kërkimit shkencor konsideron si faktor kyç të demokratizimit, zhvillimit dhe rregullimit social jo vetëm shtetin, por dhe aktorë të tjerë si nën-shtetërore si bizneset, grupet e interest, komunitetet lokale dhe individët, si dhe aktorë mbi-shtetërore si psh organizatat ndërkombëtare.

Programi i Madh Kërkimor 2015 – 2020 : “Shqipëria Inovative”

Gjatë këtyre pesë viteve, motivimi i kërkimit shkencor buron nga prioriteti madhor i ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare, kryefjala e së cilës është “Inovacioni”. Kjo në fakt gjatë 5 vjeçarit të kaluar ishte edhe një prioritet europian, pasi inovacioni në botën e sotme është faktori numër një i progresit dhe zhvillimit të kombeve, ose i prapambetjes dhe ngecjes së tyre në kurthin e moszhvillimit. Nga kjo pikëpamje, fokusimi i kërkimit shkencor të UET në adresimin e këtij kufizimi me të cilin ndeshet progresi ekonomik dhe social i vendit, i dha një vlerë të posaçme dobishmërisë publike të produkteve që synojmë të arrijmë në veprimtarinë tonë./Gazeta Liberale

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH